Úradná tabuľa - Obec Rabča 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou.


Prílohy