Úradná tabuľa - Obec Rabča 

Obec Rabča v prílohe zverejňuje Verejnú vyhlášku - rozhodnutie Okresného úradu Námestovo - pozemkový a lesný odbor

Obec Rabča v prílohe zverejňuje Verejnú vyhlášku - rozhodnutie Okresného úradu Námestovo - pozemkový a lesný odbor


Prílohy