Základná škola s materskou školou Telefón: +421435594116
E-mail: zsrabca@zsrabca.edu.sk
Riaditeľ: Ing. Anna Kornhauserová

Rabčická 410
02944 Rabča

Mesto/obec
Rabča